Obra marítima

Dragats, abocaments de pedra d'escullera i grava, nivellació, moviment de blocs, construcció i reparació de molls, dics, rampes i varadors.
Treballs varis amb calaixos, formigó submergit amb encofrats, tablestaques, penetròmetres, boros i altres. Maneig d'explosius.

Tall i Soldadura

Tall submergit, amb tots els sistemes i procediments més actualitzats i a qualsevol profunditat.
Soldadura de reparació i emergència, en vaixells a flotació, instal·lacions o elements submergits. Personal homologat.
Per desenvolupar els treballs esmentats comptem amb una llarga experiència després d'haver realitzat múltiples desguassos i reparacions.

Salvament i reparacions a flotació

Taponament, buidatge, embragatge, col·locació de globus i hissat de embarcadions.
Neteja amb màquines diverses de l'obra viva, hèlixs i reixetes.
Taponament amb soldadura en l'obra viva.
Canvi d'hèlixs, timons i estabilitzadors.

Inspeccions pel control

Seguiment d'obres, filmació de vídeo o report fotogràfic. Assistència submergida a diverses societats classificadores de vaixells i asseguradores.

Senyalització marítima

Fondeig, recuperació i reparació de boies de tota mena.